#3PSplit

#3P je hashtag Programa poticanja poduzetništva. Za radionicu održanu u ožujku 2014. godine u Splitu kreirali smo logo koji se sastoji od tri stilizirana slova “P” koja čine vjetrenjaču ili strelicu naprijed, što asocira na dinamičnost. Tipografija je izvedena modularno, kako bi se logotip mogao lako prilagoditi i drugim gradovima.

  • Logo Inačice
    Sustav boja
    Osnovne smjernice


Pratite nas!


Follow us!

×