MBA Agronomskog fakulteta

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je 2012. godine svoj prvi postdiplomski program za koji smo dizajnirali logo (stilizirana mapa / list / mahuna) i web site koji održavaju djelatnici Fakulteta.