Midsummer Scene

Midsummer Scene je hrvatski festival, osnovan 2014, s namijenjen široj međunarodnoj publici koja posjećuje Dubrovnik svakog ljeta. Kako će se logotip koristiti u sporednoj ulozi (naslov predstave će uvijek biti dominantniji), morali smo razviti koncept koji će biti istovremeno i upečatljiv i vidljiv na manjim veličinama. Evocirajući ivanjske krijesove, hrvatsku tradiciju koja se održava u isto vrijeme kad i festival (ljetni solsticij), nacrtali smo plameni krug i kombinirali ga sa suvremenim pismom.

  • Logo
    Inačice
    Sustav boja
    Osnovne smjernice