Short Shrift

Prvi projekt Honey-tongued Theatre Productions iz Londona bio je Short Shrift, predstavljanje pet drama hrvatskih autora tijekom tri dana travnja 2013. godine. Za dizajn plakata i tri letka iskoristili smo fotografiju Johna Drennana, s kojim ćemo kasnije surađivati na još nekoliko projekata. Odlučili smo se za fotografiju prekrasno osvjetljenog stropa napuštene tvornice koju smo razlomili na tri naslovnice. Cijela fotografija vidljiva je tek kad se slože sva tri letka.

  • Travanj 2013.
  • RADA Studios, London, Velika Britanija
  • Dizajn naslova
    Plakat B1
    Letak